Materské centrum MOTÝLIK

vo svojich deťoch žijeme ďalej. (Euripides)

Materské centrum Motýlik

  • Dynamický banner
  • DT01
  • DT02
  • DT03
  • DT04
  • DT05
  • DT07
  • DT08
  • DT09

RIMC Motýlik ponúka priestor deťom, mamičkám, otcom, budúcim mamičkám, ale i celým rodinám. Chceme byť miestom, kde si rodič oddýchne, zabaví sa, naučí sa niečo nové a sebarealizuje sa. Deti sa pri hrách a rôznych kreatívnych činnostiach môžu naučiť tolerancii a spolupráci. Zároveň sa tak pripravia na „bezbolestný" prechod z rodiny do kolektívu, ktorý ich čaká pri nástupe do materskej školy.
Naše MC funguje vďaka angažovaniu mamičiek na MD, ktoré tu svoj čas trávia dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu.
Všetkým našim návštevníkom ponúkame:
· hrací kútik pre deti
· tvorivé dielne podľa aktuálnych tém
· prednášky, besedy kurzy s odborníkmi
· rôzne kultúrne, športové akcie, výlety a divadelné predstavenia
· knižnica s odbornou literatúrou pre mamičky
· možnosť využitia internetu

 

                                 Tortička                     Ocenenie

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU