Materské centrum MOTÝLIK

vo svojich deťoch žijeme ďalej. (Euripides)

Kontakt

Regionálne informačné materské centrum MOTÝLIK

občianske združenie

Pruské 542 

018 52  PRUSKÉ

IČO: 42 144 728
DIČ: 2022867968

Telefón: 0905 654 469

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU