Materské centrum MOTÝLIK

vo svojich deťoch žijeme ďalej. (Euripides)

Novinky

BURZA: 26.8.2021 - 28.8.2021

MC v NOVÝCH PRIESTOROCH

Od 13. októbra 2015 sa tešíme na spoločné stretnutia v nových priestorch - areál  MŠ Pruské (za multifunkčným ihriskom)

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU